"Jeżeli istnieje jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej."


                                                                                                                                   Henry Ford
Kancelaria


Szymon Daszuta - licencjonowany doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2003).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w międzynarodowych kancelariach i firmach doradczych - m.in. Counsel w SALANS D. OLESZCZUK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K., Senior Tax Advisor w ERNST & YOUNG Sp. z o.o., Warszawa - gdzie uczestniczył w licznych projektach obejmujących przeprowadzanie audytów wewnętrznych, procedur due dilligence oraz przygotowywanie analiz sytuacji kryzyzowych, strategie ich rozwiązywania i przeciwdziałania.

Uzyskał rekomendację jako specjalista z zakresu prawa podatkowego w rankingu The Legal 500 EMEA 2009, gdzie został doceniony w związku ze szczególnie skutecznym prowadzeniem postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych (effective tax litigation).

Od 2011 roku zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, prowadząc własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego House of Tax, której działalność niezmiennie owocuje korzystnymi rozwiązaniami i satysfakcją Klientów.

Głównymi obszarami jego zainteresowań zawodowych są tax litigation, kontrola podatkowa i skarbowa oraz odpowiedzialność karno-skarbowa. Z powodzeniem reprezentuje Klientów, oferując profesjonalne wsparcie w postępowaniach przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

W swojej pracy posługuje się językiem polskim i angielskim.Oferta

Naszym największym atutem jest wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw, poparte rzetelną wiedzą ekspercką oraz pasją w dążeniu do perfekcji. Gwarantujemy Państwa firmie kompleksowe wsparcie w obszarze prawno-podatkowym na najwyższym europejskim poziomie, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rozwiązania idealnie dopasowane do Państwa potrzeb. Zasadnicze pola działaności Kancelarii to:

Bieżąca obsługa podatkowo-prawna

Wypracowanie optymalnych rozwiązań dla aktualnych problemów podatkowych Klienta

Wsparcie w zakresie podatku CIT, VAT, PCC, PIT, świadczone na każdym etapie działalności Klienta

Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących bieżącej działalności Klienta

Reprezentacja Klienta w bieżących kontaktach z organami podatkowymi
Doradztwo prawno-podatkowe

Działania z zakresu tzw. Compliance - prowadzenie postępowań wewnętrznych, tworzenie i wdrażanie procedur (SOP), usługi w obszarze IT forensics oraz doradztwo regulacyjne

Kompleksowe doradztwo dotyczące zagadnień z zakresu obrotu papierami wartościowymi, rynków kapitałowych oraz postępowań nadpłatowych (Tax Reclaims)

Doradztwo przy obsłudze transakcji oraz projektów restrukturyzacyjnych i/lub optymalizacyjnych, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i o zasięgu krajowym

Postępowania podatkowe

Doradztwo w zakresie wszczętej kontroli podatkowej, skarbowej, a także w zakresie toczących się postępowań podatkowych

Przygotowywanie skarg na decyzje, wniosków oraz innych pism procesowych do organów podatkowych i wojewódzkich sądów administracyjnych

Sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Reprezentacja Klienta na każdym etapie postępowań kontrolnych, podatkowych oraz sądowoadministracyjnych

Optymalizacja podatkowa

Wszelkie działania mające na celu zniwelowanie/eliminację obciążeń oraz minimalizację ryzyk podatkowych

Optymalizacja podatkowa w zakresie dystrybucji zysków, wynagrodzeń, posiadanego majątku oraz zawieranych transakcji
Przeglądy podatkowe

Kompleksowe badanie rozliczeń podatkowych Klienta

Tax Due Dilligence – przeglądy przeprowadzane na zlecenie i potrzeby potencjalnego inwestoraDoradztwo biznesowe

Obsługa w zakresie rejestracji, likwidacji, restrukturyzacji spółek.

Analiza efektywności inwestycji

Obsługa prawna transakcji na każdym etapie ich przebiegu

M&A (Merger and Acquisition) - opracowanie struktury i modelu transakcji łączeniowych w procesach fuzji i przejęć

Kontakt


Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Szymon Daszuta

Tax, Legal and Advisory Services Firm

Atrium Business Center
al. Jana Pawła II 23
00- 854 Warszawa


Adres e-mail:
biuro@houseoftax.eu
sdaszuta@houseoftax.eu

Telefon:
+48 664 191 441

© 2012-2016 HOUSE OF TAX - TAX, LEGAL & ADVISORY SERVICES FIRM Szymon Daszuta Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Atrium Business Center, Al.Jana Pawla II 23, 00-854 Warsaw, Poland. NIP 584-203-74-72 REGON 140900761
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved.